De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Muriel Gerkens

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Muriel Gerkens
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Muriel Gerkens

Cumuleo