De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van François Geuens

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door François Geuens
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door François Geuens

Cumuleo