De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Anne-Marie Verdoodt

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Anne-Marie Verdoodt
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Anne-Marie Verdoodt
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Anne-Marie Verdoodt

Cumuleo