De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Karel Geys

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Karel Geys
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Karel Geys

Cumuleo