De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Joris Giebens

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Joris Giebens
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Joris Giebens
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Joris Giebens

Cumuleo