De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Marc Gielens

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Marc Gielens
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Marc Gielens

Cumuleo