De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Kristin Gielis

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Kristin Gielis
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Kristin Gielis

Cumuleo