De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Christian Godrie

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Christian Godrie
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Christian Godrie

Cumuleo