De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Benoît Goens

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Benoît Goens
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Benoît Goens

Cumuleo