De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jan Verfaillie

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Jan Verfaillie
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Jan Verfaillie

Cumuleo