De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Patric Gorrebeeck

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Patric Gorrebeeck
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Patric Gorrebeeck
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Patric Gorrebeeck

Cumuleo