De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van André Govaerts

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door André Govaerts
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door André Govaerts

Cumuleo