De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Liliane Goyvaerts

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Liliane Goyvaerts
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Liliane Goyvaerts
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Liliane Goyvaerts

Cumuleo