De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Inga Verhaert

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Inga Verhaert
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Inga Verhaert
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Inga Verhaert

Cumuleo