De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Brigitta Grosemans

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Brigitta Grosemans
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Brigitta Grosemans

Cumuleo