De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Françoise Guyot

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Françoise Guyot
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Françoise Guyot
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Françoise Guyot

Cumuleo