De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Fabienne Görller

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Fabienne Görller
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Fabienne Görller

Cumuleo