De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Adrianus Haneveer

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Adrianus Haneveer
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Adrianus Haneveer
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Adrianus Haneveer

Cumuleo