De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Philippe Hanin

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Philippe Hanin
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Philippe Hanin

Cumuleo