De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Michel Hardy

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Michel Hardy
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Michel Hardy
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Michel Hardy

Cumuleo