De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Louis Wouters

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Louis Wouters
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Louis Wouters
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Louis Wouters

Cumuleo