De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Freddy Hellings

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Freddy Hellings
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Freddy Hellings
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Freddy Hellings

Cumuleo