De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Werner Hens

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Werner Hens
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Werner Hens
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Werner Hens

Cumuleo