De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Martinus Hermans

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Martinus Hermans
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Martinus Hermans

Cumuleo