De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jean-Marie Heyne

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Jean-Marie Heyne
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Jean-Marie Heyne
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Jean-Marie Heyne

Cumuleo