De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Paul Heyvaert

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Paul Heyvaert
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Paul Heyvaert

Cumuleo