De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Roger Heyvaert

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Roger Heyvaert
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Roger Heyvaert

Cumuleo