De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jean Hilgers

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Jean Hilgers
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Jean Hilgers
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Jean Hilgers

Cumuleo