De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Lucia Wouters

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Lucia Wouters
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Lucia Wouters
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Lucia Wouters

Cumuleo