De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van NoŽl Hoogstoel

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door NoŽl Hoogstoel
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door NoŽl Hoogstoel
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door NoŽl Hoogstoel

Cumuleo