De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Francky Verhofstadt

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Francky Verhofstadt
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Francky Verhofstadt

Cumuleo