De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Sonia Houbar

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Sonia Houbar
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Sonia Houbar

Cumuleo