De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Pierre Houben

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Pierre Houben
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Pierre Houben

Cumuleo