De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Véronique Houdy

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Véronique Houdy
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Véronique Houdy
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Véronique Houdy

Cumuleo