De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Karel Hubau

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Karel Hubau
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Karel Hubau
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Karel Hubau

Cumuleo