De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Dirk Huysmans

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Dirk Huysmans
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Dirk Huysmans
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Dirk Huysmans

Cumuleo