De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Nathalie Imre

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Nathalie Imre
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Nathalie Imre

Cumuleo