De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Monique Jacob

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Monique Jacob
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Monique Jacob

Cumuleo