De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Dirk Jacobs

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Dirk Jacobs
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Dirk Jacobs

Cumuleo