De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Lambert Jaegers

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Lambert Jaegers
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Lambert Jaegers
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Lambert Jaegers

Cumuleo