De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Hervé Jamar

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Hervé Jamar
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Hervé Jamar

Cumuleo