De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Geert Jansen

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Geert Jansen
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Geert Jansen
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Geert Jansen

Cumuleo