De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Gerarda Vermander

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Gerarda Vermander
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Gerarda Vermander

Cumuleo