De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Rita Janssens

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Rita Janssens
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Rita Janssens

Cumuleo