De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Patrick Jolie

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Patrick Jolie
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Patrick Jolie
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Patrick Jolie

Cumuleo