De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Claude Jossart

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Claude Jossart
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Claude Jossart
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Claude Jossart

Cumuleo