De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Tonny Kauffmann

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Tonny Kauffmann
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Tonny Kauffmann

Cumuleo