De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Koen Kennis

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Koen Kennis
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Koen Kennis
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Koen Kennis

Cumuleo