De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Filip Kets

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Filip Kets
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Filip Kets

Cumuleo