De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Frank Keunen

Alle mandaten uitgeoefend in 2013 door Frank Keunen
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Frank Keunen
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2013 door Frank Keunen

Cumuleo